• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • دانشگاهي كه رايگان دانشجو مي گيرد!

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
17864 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

دانشگاهي كه رايگان دانشجو مي گيرد!

(براي شناخت و پاسداري از فرهنگ كهن ايران زمين)
(روزنامه ايران، س3، ش 866،،  چهارشنبه، 1 بهمن 1376، رويه ايران زمين )

شايد در اين روزگار، عجيب باشد كه بدانيد دانشگاهي بدون كنكور و آزمون ورودي، رايگان دانشجــو  مي‌گيرد!
ولي باوركنيد كه واقعيت دارد! « بنياد نيشابور» ـ كه به همت بلند يك ايراني نيكوكار پي گرفته است ـ در شهر «تهران»  به  فرزندان ايران آموزش مي دهد تا سرزمين خويش را بهتر بشناسند و با فرهنگ كهن خويش آشناتر شوند.
بنياد فرهنگي نيشابور به رايگان دوست داران دانش را نام نويسي مي كند وبه آنها مي آموزد كه به بهاي دانش، دانش بياندوزند و بياموزند.
«بنياد نيشابور» به همت استاد «فريدون جنيدي» براي پاسداري از فرهنگ كهن ايران زمين بنيانگذاري شده است وامروزه با ياري اساتيد و دانشجويان ايراني يكي از مراكز مطرح درسطح جهاني است كه با برپايي همايش ها و نشست هاي ايران شناسي درايران و خارج از كشور به سوي شناساندن فرهنگ ارزشمند ايران به سراسر دنيا کوشيده است.  
«بنياد نيشابور» به همت استاد فريدون جنيدي دراول ديماه سال 1358ـ پس از انقلاب اسلامي ـ برپا شد.
استاد جنيدي مي گويد: درانقلاب اسلامي ديدم كه نيروي مردم بيش از نيروي حكومت است و بايد درهمه حال بر نيروي ملت تكيه كرد، چرا كه ملت دولت مي آفريند. اين باور سبب شد براي مردم وبه كمك مردم، بنياد نيشابوررا برپا كنم.
فعاليت اين بنياد درپژوهش در فرهنگ ايران از ديدگاه ايراني است. دراين پژوهش ها به يافته هاي خود ايرانيان تكيه مي شود ونه تنها به دست نوشته ها و پژوهش هايي كه بيگانگان درفرهنگ ما داشته اند و متأسفانه دربسياري از محافل علمي، بخصوص دانشگاه ها به آن تكيه مي شود.
 آثار فراواني به وسيله اين بنياد به چاپ رسيده است كه ازآن جمله: فرهنگ واژه هاي اوستايي در4 جلد و دوهزار صفحه، خودآموز خط وزبان پهلوي، خودآموز سانسكريت (باهمكاري شركت دانش)، تاريخ مهندسي درايران، جستاري در دانش كيهان وزمين درايرانويچ، واژه نامه رومانو وحدود 20 واژه نامه از زبانهاي ايراني است.
از مهمترين آثار بنياد نيشابور به نثر درآوردن داستانهاي رستم پهلوان از شاهنامه فردوسي بزرگ است كه در 11 جلد تهيه شده است و ياري فراواني به شيوه فارسي نويسي ساده وحقيقي مي كند.
اثر ويژه يي كه بنياد نيشابور عرضه كرده است «واژه نامه رومانو» است. اين واژه نامه مختصر كه حدوداً در 40 صفحه چاپ شده است، يكي از كهن ترين زبانهاي بين المللي كشورهاي آريايي را معرفي مي كند. پيشتر استادان دانشگاه تهران معتقد بودند: اين زبان يك زبان ساختگي مانند زبان «زرگري» است ولي ما با ايمان به اصالت آن كاركرديم وپس از گذشت ده سال ازسوي بخش زبانشناسي دانشگاه «گراتس» اتريش به ما نوشتند وتقاضا كردند اجازه بدهيم كه در مجله همان دانشگاه چاپ شود.
همين واکنش نشان مي دهد، واژه نامه ما توانسته است كمك هاي برتري به پژوهشهاي آنها بكند.
استاد جنيدي خاطرنشان كرد،‌ اين نخستين باراست كه اروپاييان دربرابر يك پژوهش ايراني سر فرود مي آورند وما ازاين مسأله برخود مي باليم.
فرهنگ واژه هاي اوستايي بنياد يشابور يك فرهنگ يگانه در ايران است و ويژگي هاي آن درجهان بي همتا است.
با انتشار اين فرهنگ ما توانسته ايم پس از 200 سال كه اروپاييان با استفاده از منابع ما گونه يي از زبان شناسي را به وجود آوردند و به مطالعه اوستا پرداختند، داراي يك كرسي زبان اوستايي استوار درايران بشويم.
ازديگر فعاليتهاي بنياد نيشابور تشكيل شعبه يي ازاين بنياد در تاجيكستان است كه با عرضه كتابهاي فراوان براي شناسايي ايران زمين مردم آن دياررا با ايران آشناتر مي كند. دراين كشور از فعاليتهاي بنياد نيشابور استقبال فراوان شده است.
بنياد نيشابور پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق جلساتي درايران تشكيل داد به نام «نشستهاي ايران، افغانستان وتاجيكستان» كه يك سخنران اصلي وچند سخنران فرعي شعر وگفتار آوردند:
دربنياد نيشابور امروزه كلاسهاي شاهنامه خواني وآموزش زبان پهلوي به شكل رايگان داير است و علاقه مندان مي توانند براي كلاسهاي شاهنامه خواني روزهاي شنبه و براي كلاسهاي زبان پهلوي روزهاي يكشنبه ودوشنبه از ساعت 17 به اين مركز مراجعه كنند.
كلاس شاهنامه خواني از 12 سال پيش تاكنون ادامه دارد و دراين كلاسها شاهنامه تفسيرمي شود و پياپي ادامه دارد.
كلاس هاي زبان پهلوي كه تاكنون 9 دوره تشكيل شده است وهم اكنون 2 دوره همزمان برپاست كه يك دوره براي عموم است ويك دوره پس از 18 سال تأسيس اين بنياد بنابه درخواست گروه باستانشناسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران براي دانشجويان علاقه مند به آموزش زبان پهلوي برپا شده است.
استاد جنيدي درگفتگو با «ايران» ازتمام علاقه مندان به يادگيري زبان پهلوي خواست دراين كلاس ها كه دوره آن 20 جلسه است شركت كنند. چراكه كلاس آموزش زبان پهلوي براي هركس درهرگروه سني قابل استفاده است.
آرزوي بزرگ بنياد نيشابور تشكيل دانشگاهي است كه دانشجويان درآن دانش را براي دانش بياموزند نه براي گرفتن «دانشنامه» !
تدريس به شيوه متداول دردانشگاههاي کنوني انتخاب دانشجو است براي محضر يك استاد درحالي كه استاد بايد به وسيله دانشجو گزينش شود.
استاد فريدون جنيدي درپاسخ به اين سؤال كه چه آرزويي براي آينده بنياد دارد، مي گويد: من براي آينده بنياد آرزويي ندارم. آرزوي من براي ايران است. براي سرفرازي و سربلندي ايرانيان و درخشش فرهنگ ايران درجهان و چنانكه پيش از اين نيز بوده است.
چوايران نباشد تن من مباد...
   حسن جبيني
                    


  • بنیاد نیشابور