• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • ايران بزرگ فرهنگي

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
12225 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

ايران بزرگ فرهنگي

ايسنا
سرويس : فرهنگ و ادب
فريدون جنيدي :
سرگرم بعضي مسائل بودن، ما را از انديشيدن به ايران بزرگ فرهنگي غافل كرده است و غافل ماندن از مفاخر و ميراث فرهنگي خارج از كشور غير قابل جبران است

خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - تهران - فريدون جنيدي معتقد است: سرگرم بعضي مسائل بودن، ما را از انديشيدن به ايران بزرگ فرهنگي غافل كرده است.
اين شاهنامه‌پژوه و كارشناس زبان‌هاي باستاني در گفت و گويي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره غافل بودن ايران از توجه به مفاخر و چهره‌هاي فرهنگي مدفون در خارج از كشور عنوان كرد: ما هنوز از بعضي تبعات سال‌هاي اول انقلاب رها نشده‌ايم، هرچند معتقدم افراد و انديشه‌هايي جايگزين شده‌اند و بعضي كارهايي كه اوايل انقلاب انجام آن ممكن نبود، امروز انجام مي‌شود، اما بايد بيشتر تكان بخوريم و اوضاع را بشناسيم كه اگر اين طور شود، مي‌بينيم فرهنگ ما از دره فرغانه تا قونيه گسترش دارد.
او در ادامه يادآور شد: سال گذشته يونسكو پذيرفت كه تاجيكستان مراسم بزرگداشت زرتشت را به كوشش و پافشاري رييس جمهور اين كشور جشن بگيرد و بزرگان فرهنگ و هنر جهان در آن شركت كردند، اما در كشور ما حتا در مراسمي كه براي زرتشت در دانشگاه تهران برگزار ‌شد چنين چيزهايي نديديم، متاسفم كه بگويم اين ناشي از بي‌توجهي به فرهنگ ايران بزرگ و خود، كمبود است.
او همچنين متذكر شد: تاجيك‌ها هر سال مراسم بزرگداشت رودكي را برگزار مي‌كنند كه ما از اين موضوع غافليم؛ در مراسم هم يا شركت نمي‌كنيم، يا هرساله شخص به‌خصوصي از محدوده سياست به آنجا مي‌رود و كساني را كه تاجيك‌ها آرزوي ديدارشان را همراه نمي‌برند. افغان‌ها و تاجيك‌ها امثال شفيعي كدكني را مي‌خواهند كه او هم حاضر نيست در ركاب آن شخص به‌خصوص در برنامه‌ها شركت كند.
او با تاكيد بر اينكه معادلات سياسي مانع از فعاليت‌هاي فرهنگي ما مي‌شود، تصريح كرد: در سياست ما هنوز فرهنگ شناخته شده نيست.
وي سپس با اشاره به غفلت ما در بعضي زمينه‌ها گفت: ترك‌ها هر سال براي مولوي مراسم دارند كه البته اهداف سياسي و اقتصادي خود را دارند و نمي‌خواهند انديشه مولوي و زبان فارسي در آنجا رواج بگيرد. اما در برابر اين مسائل، دولت و وزارت فرهنگ ما بايد بداند اين بزرگان متعلق به ما هم هستند و اقدامات لازم را انجام دهند.
جنيدي در ادامه نيز خاطرنشان كرد: شهر باستاني مرو كه نام آن در اوستا آمده، يكي دو سال پيش به تركمن‌آباد تغيير نام پيدا كرد و ما هيچ كاري نكرديم و اعتراض بين‌المللي نداشتيم؛. تا كي مي‌شود اين‌قدر خاموش ماند و نسبت به مفاخر و ميراث فرهنگي خود بي‌تفاوت بود؟!
او با بيان اينكه غفلت در اين زمينه‌ها، در آينده غيرقابل جبران است، گفت: هر چند بعضي مسائل بهتر شده است، اما دولت بايد ديدگاه فرهنگي خود را گسترش دهد.
اين پژوهشگر در عين حال متذكر شد: ما بايد مرزهاي فرهنگي، هم‌خونان و خواهران و برادران خود را بشناسيم و در روابطمان با كشورهايي مثل افغانستان و تاجيكستان ديدگاه‌هاي فرهنگي را رعايت كنيم.
وي در همين زمينه يادآور شد: چهره‌هاي فرهنگي ايران، افغانستان و تاجيكستان همه متعلق به فرهنگ مشترك باستاني ما هستند؛ استالين مي‌پذيرد فردوسي شاعر تاجيك‌ها باشد، ولي ما نمي‌خواهيم مفاخر فرهنگي خود را كه آن طرف هستند بپذيريم و اگر غفلت كنيم و رودرو بايستيم، آنها بر نام جديدشان كه الان تاجيكستان است، پا مي‌فشارند، در صورتي كه ما ضمن احترام به مرزها بايد ترتيبي بدهيم كه آنها بدانند همبستگي داريم.
مدير بنياد نيشابور همچنين عنوان كرد: ناآگاهي فرهنگي ما در زمان رضاشاه، باعث جدايي اين‌چنيني ما از تركيه شد؛ اولين چاپخانه‌هاي زبان فارسي در استانبول بود، اما وقتي آتاتورك گفت اينجا تركيه است، ما هيچ اقدامي نكرديم و به مرور در عرض اين 80 سال وضعيت به اين شكل درآمد و ممكن است درباره افغانستان هم همين اتفاق بيافتد.
فريدون جنيدي در پايان تاكيد كرد: ‌من در پهنه فرهنگي زندگي مي‌كنم و همه مردمان اين گستره را همخون خود مي‌دانم كه اميدوارم دولتمردان ما هم اين موضوع را بپذيرند.
كد خبر : 8312-09779
تاريخ : 1383/12/24
http://www.isna.co.ir/news/NewsPrint.asp?id=505388


  • بنیاد نیشابور