• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • سرودۀ دوشیزه آ.مهرگان فرزند بنیاد نیشابور برای زادروز استاد فریدون جنیدی

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
4679 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

سرودۀ دوشیزه آ.مهرگان فرزند بنیاد نیشابور برای زادروز استاد فریدون جنیدی

بهرام روز فروردین ماه 1395

یک پنجره دادی به من، رو به خدا و روشنی
رو به گذشته های پاک، در یک شب اهریمنی

یک پنجره تا از پسش، ایران تماشا می‌کنیم
آن عزت گمگشته را، بی پرده پیدا می‌کنیم

هر آن که در پیش توام، دنیا دبستان می‌شود
از مهر تو شاگرد تو، جمعه به مکتب می‌رود

من بی الفبا بودم و، تازه سواد آموختم
جز واژه واژه روشنی، از هر چه بَد، لب دوختم

شهنامه در نام تو هست، چون نوشدارو مرهمی
جان شکوه رفته را، در سرزمینم می‌دمی

چشمان تو گیتیِ مهر، دروازه های ایزدی
دستان تو آغوش نور، بر شانه ام وقتی زدی

بغض تو را می‌فهمم و، بعد از تو باران می‌شوم
دلواپس این خاک و آب، بعد از تو گریان می‌شوم

پیش تو این آیین تو، بی باده مستم می‌کند
آخر همین گرمای تو، آتش پرستم می‌کند

اندُه مخور ای نازنین، افشینکت زنده‌ترین
یادش چنان جاری شده، چون خون به رگهای زمین

جان و روان پاک او، شاد است چنان از فر تو
حس می کنم لبخند او، استاد من، ابری مشو!

تو، رایُومند، اَهْرَوْ روان، پیرُوچ بَویه اندر دمان
آموچکار روشنیه، نامت همیشک یاوِیتان[1]

آ.مهرگان
20/1/95
 

 


[1]- این رج به زبان پهلوی سروده شده است:

تو، فروغمند پاکروان، پیروز باشی در زمان
آموزگارِ روشنی، نامت همیشه جاودان


  • بنیاد نیشابور