• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • خاطرات اردشیر زارع زرتشتی

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
1075 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

خاطرات اردشیر زارع زرتشتی

دفتر نخست «خاطرات اردشیر زارع زرتشتی»، که حاوی شگفت‌ترین خاطرات درباره کارها و مسافرت‌های او در ایران و آسیا تا سونامی دریایی سدۀ پیش و پیشنهادها و کارهای شگفت او دربارۀ مسائل ایران است، در 312 ص منتشر شده است و به بهای 50 هزار تومان در دفتر بنیاد نیشابور عرضه می‌شود.

به‌زودی دفترهای پسین نیز آماده خواهد شد.

 

خاطرات اردشیر زارع زرتشتی (دفتر نخست)

گردآوری کیخسرو اردشیر زارع
ویرایش فریدون جنیدی
نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور
بها ۵۰/۰۰۰ تومان
برای تهیه این کتاب شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهای تعطیل رسمی) ساعت ۱۱-۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰ با ۸۸۹۶۲۷۸۴ دفتر بنیاد نیشابور تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۸۸۹۶۲۷۸۴

پیوند فرستادن پیام
@bonyadeneyshaboor1358
https://t.me/bonyad_neyshaboor


  • بنیاد نیشابور