• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • چاپ سوم شاهنامه فردوسی ویرایش فریدون جنیدی

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
588 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

چاپ سوم شاهنامه فردوسی ویرایش فریدون جنیدی

برای تهیه این اثر روزهای شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهای تعطیل رسمی) ساعت ۱۱ -۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ دقیقه با ۸۸۹۶۲۷۸۴ (دفتر بنیادنیشابور) تماس بگیرید.

شاهنامه فردوسی ویرایش فریدون جنیدی
چاپ سوم ۱۳۹۹
نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور
بها ۶۵۰/۰۰۰ تومان.

بنیاد نیشابور
انجمن های آموزشی زبان های پهلوی، اوستایی، فارسی باستان، انجمن شاهنامه خوانی 

تلفن تماس: ۸۸۹۶۲۷۸۴
پیوند فرستادن پیام
@bonyadeneyshaboor1358
https://t.me/bonyad_neyshaboor


  • بنیاد نیشابور